Kompleksowe zaopatrzenie branży spożywczej

Maszyny, Serwis, Dodatki do żywności

Producenci maszyn

Poly-clip Handtmann Maschinenfabrik Inotec Fessmann Marguit Schroeder Foodlogistic Travaglini Provisur Weber MHS

 

Promar Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp. z o.o.,
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000063171, NIP: 118-00-10-695, Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł

Google+