Kompleksowe zaopatrzenie branży spożywczej

Maszyny, Serwis, Dodatki do żywności

Informacje o producencie

Niemiecka firma Fessmann istnieje od 1920 roku. Obecnie jest reprezentowana w ponad 50 krajach na wszystkich kontynentach i jest dostawcą komór wędzarniczo-parzelniczych, piekarników i komór intensywnego chłodzenia dla małych, średnich i dużych zakładów.

Specjalizuje się w obróbce wędlin i ryb. Komory mogą być ogrzewane parowo, gazowo lub za pomocą oleju opałowego. Podstawowe urządzenia firmy Fessmann to:

  • komory wędzarniczo-parzelnicze TURBOMAT T1900 i Turbomat T3000 dla małych i średnich zakładów,
  • komory wędzarniczo-parzelnicze Turbomat Ti3000 dla zakładów przemysłowych,
  • instalacje obróbki ciągłej TF 4000 dla specjalistycznej produkcji w zakładach przemysłowych,
  • komory intensywnego chłodzenia IK 3000 oraz IKi3000,
  • komory półautomatyczne TFi 3000 - połączenie komory wędzarniczo-parzelniczej z komorą intensywnego chłodzenia w jednej instalacji wraz z automatycznym systemem transportu wózków,
  • piekarniki obrotowe jednowózkowe Rothaterm,
  • komory Gourmetmaster i Turbomat T3000 dla przemysłu rybnego.

 

Więcej informacji na: www.fessmann.com

 

Promar Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp. z o.o.,
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000063171, NIP: 118-00-10-695, Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł

Google+