Kompleksowe zaopatrzenie branży spożywczej

Maszyny, Serwis, Dodatki do żywności

Seria DIcR® Comfort

  • Bardzo wysoka wydajność cięcia – stała prędkość dla grubości cięcia 0-45mm, dla wszystkich produktów
  • Wygodny załadunek zintegrowanym podnośnikiem do E-boxów (opcja)
  • Elastyczne i stałe odprowadzanie produktu poprzez taśmę odbierającą – do wózków 200 l lub innych pojemników (opcja)
  • Wysoka wydajność - do 800 cięć/min
  • Obszerna komora wstępna i robocza
  • Wysokie standardy higieniczne – komora cięcia gładka, bez załamań, z wylotem
  • Niewielkie zapotrzebowanie na powierzchnię dzięki zwartej, kompaktowej budowie
  • Konstrukcja wytrzymująca największe obciążenia – masywne siatki tnące i czterowymiarowy docisk

 

Komora: 112 x 112 x 370; 105 x 105 x 370; 112 x 112 x 530; 105 x 105 x 530

Siatki: 5,6,7,8,10,13,15,18,21,26,35,52 mm

3/16, 1/4 ,9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 11/16,13/16, 1¹/³², 1³/⁸, 2¹/³² inch

 

 

Promar Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp. z o.o.,
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000063171, NIP: 118-00-10-695, Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł

Google+