Kompleksowe zaopatrzenie branży spożywczej

Maszyny, Serwis, Dodatki do żywności

Linie do produkcji spożywczej oraz karmy

Inotec od wielu lat specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu kompletnych linii do produkcji spożywczej oraz produkcji karmy dla zwierząt. W skład takich linii mogą wchodzić:

  • Mieszalniki
  • Kutry przelotowe
  • Systemy załadunku np. taśmowe, śrubowe
  • Orurowania połączeniowe do transportu produktu
  • Pompy z lejami zasobnikowymi
  • Zbiorniki otwarte i zamknięte do przechowywania produktu etc.

 

Linie są projektowane indywidualnie i mogą być dopasowane do dowolnych uwarunkowań Kupującego.

 

Promar Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp. z o.o.,
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000063171, NIP: 118-00-10-695, Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł

Google+