Kompleksowe zaopatrzenie branży spożywczej

Maszyny, Serwis, Dodatki do żywności

Mieszalnik atmosferyczny IM 1000

  • Jednorazowy załadunek do 80% pojemności zasobnika ,pojemność całkowita to 1000l
  • Wyjątkowa szybkość mieszania i jednorodność uzyskiwanego produktu końcowego
  • Pulpit sterowniczy z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym umieszczony na uchylnym ramieniu; komunikacja w języku polskim; 99 programów mieszania; sterowanie pracą mieszarki (czas mieszania, przerwy, cyklu, kierunek obrotów, sterowanie otwieraniem klap, dozowaniem wody i pary); sygnalizacja błędów;
  • Szafa sterownicza z wyłącznikiem głównym zainstalowana w dowolnym miejscu w odległości do 5m od urządzenia
  • 2 łopatkowe wały mieszające umieszczone na różnych wysokościach
  • Mieszadła napędzane przekładnią zębatą z silnika SEW o mocy 8,0 kW
  • 1 klapa wyładowcza sterowana pneumatycznie
  • Wysokość wylotu 1000 mm
  • Zasobnik maszyny posadowiony na 4 podporach przygotowanych do zainstalowania ogniw ważących – system ważący jest dodatkową opcją
  • Wykonanie ze stali nierdzewnej
 

Promar Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp. z o.o.,
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000063171, NIP: 118-00-10-695, Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł

Google+