Kompleksowe zaopatrzenie branży spożywczej

Maszyny, Serwis, Dodatki do żywności

Kotleciarka PCE-E

  • Elektromechaniczny napęd.
  • Elektroniczny panel sterowania.
  • Wydajność do 200 plasterków / min.
  • Regulowana grubość plasterka od 0,5 mm
  • Automatyczny powrót popychacza.
  • Funkcja umożliwiająca cięcie bez odpadu.
 

Promar Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp. z o.o.,
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000063171, NIP: 118-00-10-695, Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł

Google+