Kompleksowe zaopatrzenie branży spożywczej

Maszyny, Serwis, Dodatki do żywności

Kompaktowa nastrzykiwarka IMAX 350

Technologia IMAX opiera sie na klasycznym peklowaniu nastrzykowym za pomocą igieł. Przeznaczona do nastrzyku solanka lub emulsja jest kierowana do surowca poprzez pompę, orurowanie i igły, domięśniowo do nastrzykiwanego surowca. Nastrzykiwać można mięso bez kości, z kością, drób oraz ryby.

Opcje:

  • Nacinarka szablowa-bagnetowa
  • Zbiornik solanki z filtrem obiegowym i filtrem rotacyjnym*
  • Średnice igieł 2, 3 lub 4mm*
  • Ilość igieł w głowicy 50, 66 lub 102*

 

 

 

 

 

* Dane zależne od wybranego wyposażenia

 

Dane techniczne

 

Szerokość taśmy 350 mm
Powierzchnia
nastrzyku/h
do maks. 75 m² (60mm posuw)
Takty 15 do 60 na min
Posuw 20, 40 lub 60 mm*
Maksym. wys. produktu 165 mm
Liczba igieł 1 x 50, 1 x 66 lub 1 x 102*
Ciśnienie nastrzyku 0,5 – 4,5 bar
Długość ok. 1850 mm
Szerokość ok. 950 mm (ok. 2000 mm
przy otwartych drzwiach)
Wysokość ok. 1950 mm (ok. 2200 mm
przy otwartych drzwiach)
Wysokość załadunku 1040 mm
Spręż. pow. min. 6 bar
Przyłącze elektryczne 3 x 200-240 V, 50/60 Hz lub
3 x 380-460 V, 50/60 Hz
Moc pompy 4,0 kW
Napęd 2,7 kW

 

* Dane zależne od wybranego wyposażenia

 
Maszyny kompaktowe   1.755 MB

Promar Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp. z o.o.,
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000063171, NIP: 118-00-10-695, Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł

Google+