Kompleksowe zaopatrzenie branży spożywczej

Maszyny, Serwis, Dodatki do żywności

Kompaktowa nastrzykiwarka IMAX 420 eco

Technologia IMAX opiera sie na klasycznym peklowaniu nastrzykowym za pomocą igieł. Przeznaczona do nastrzyku solanka lub emulsja jest kierowana do surowca poprzez pompę, orurowanie i igły, domięśniowo do nastrzykiwanego surowca. Nastrzykiwać można mięso bez kości, z kością, drób oraz ryby.

Opcje

  • Nacinarka szablowa-bagnetowa
  • Zbiornik solanki z filtrem obiegowym i filtrem rotacyjnym*
  • Średnice igieł 2, 3 lub 4mm*
  • Ilość igieł w głowicy 81 lub 123*

 

 

 

* Dane zależne od wybranego wyposażenia

 

Dane techniczne

 

Szerokość taśmy 420 mm
Powierzchnia
nastrzyku/h
do maks.90,7 m²
(60 mm posuw)
Takty 15 do 60 na min
Posuw 30 / 60 mm
Maksym. wys. produktu 170 mm
Liczba igieł 1 x 81 lub 1 x 123*
Ciśnienie nastrzyku 0,5 – 4,5 bar
Długość ok. 2200 mm
Szerokość ok. 1140 mm
Wysokość ok. 2315 mm
Wysokość załadunku 1150 mm
Spręż. pow. 6 bar
Przyłącze elektryczne 3 x 380-460 V, 50/60 Hz
Moc pompy 4,0 kW
Napęd 5,4 kW

 

* Dane zależne od wybranego wyposażenia

 
Maszyny kompaktowe   1.755 MB

Promar Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp. z o.o.,
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000063171, NIP: 118-00-10-695, Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł

Google+