Kompleksowe zaopatrzenie branży spożywczej

Maszyny, Serwis, Dodatki do żywności

Maszyny

Kontakt w sprawie oferty maszyn pokazowych:

Dawid Solarski

Konsultant Techniczny

tel. + 48 510 22 00 49

email: d.solarski@promar.pl


Promar Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp. z o.o.,
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000063171, NIP: 118-00-10-695, Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł

Google+