A A A

KARTA SPORTOWO-REKREACYJNA

Każdy pracownik ma możliwość  skorzystania z karty sportowo-rekreacyjnej, która zapewnia elastyczny dostęp do obiektów sportowych: pływalnie, siłownie, fitness i wiele więcej.

Grupowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie grupowe na życie jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych programów zabezpieczenia socjalnego. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego z opcją rozszerzenia na ochronę rodziny. Pracownikom firmy oraz członkom ich rodzin oferujemy możliwość przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia na życie w ramach towarzystw z którymi mamy aktualnie podpisaną umowe.

Indywidualne ubezpieczenie zdrowotne

Pracownikom firmy oraz członkom ich rodzin oferujemy prywatne grupowe ubezpieczenie medyczne, uprawniające do korzystania z wybranych placówek medycznych i badań. Ubezpieczenia zdrowotne daje możliwość nieograniczonego dostępu do lekarza internisty, pediatry oraz lekarzy specjalistów.